BendervoorZorg werkt flexibel en resultaatgericht binnen de wereld van zorg&verpleging en haar regelgeving.
Denk daarbij aan (particuliere) verpleeghuiszorg, extramurale zorg, kleinschalig wonen, AWBZ, WMO, kwaliteitssystemen, prestatie-indicatoren en onderzoek en begeleiding bij verbeterprojecten. BendervoorZorg biedt ondersteuning aan zorgaanbieders /-instellingen door tijdelijk te acteren als interim manager, kwaliteits-/ projectmanager of beleidsmedewerker. Verder biedt BendervoorZorg scholing en training. Zonder iemand in vaste dienst te nemen, kunt u op projectbasis gebruikmaken van onze expertise.

‘BendervoorZorg staat voor flexibiliteit, effectiviteit en helderheid’.

Beleid

De waan van de dag belemmert veel organisaties in een effectieve beleidsontwikkeling. We zijn ons bewust van de tijdsdruk en weten door gerichte interviews en exploratie uw vraagstelling in actie om te zetten. Overleg met de klant is efficiënt en doelmatig.
Ervaring: ontwerpen en implementeren van managementcycli, gedragscodes en zorgdossiers.

Effectief sturen

De heldere kijk op werkprocessen en ruime ervaring met integraal management maakt BendervoorZorg actief op het gebied van interim-management. Met situationeel leiderschap, interesse voor werknemers en humor sturen we op prestaties. Ziekteverzuim wordt effectief aangepakt, de focus ligt op ontwikkeling en functioneren; de juiste mens op de juiste plek.
Ervaring: integraal zorgmanagement in diverse zorginstellingen.

Beleid borgen

Beschrijving van beleid, processen en instructies voorkomt fouten, onnodige discussie en tijdverlies. BendervoorZorg heeft kennis van en ervaring met het bouwen van kwaliteitssystemen; processen en instructies worden bij voorkeur kort, zonder ‘proza’ beschreven. Ook bieden we ondersteuning bij het onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem.
Ervaring: projectleiding bij het behalen van het HKZ-certificaat voor zorgaanbieders in Den Haag.

Boeiende trainingen

Veranderingen in de markt, nieuwe wetgeving of ontwikkelingen in een vakgebied creëren behoefte aan training en scholing. BendervoorZorg biedt scholing waarbij deelnemers geboeid blijven. Onze visie is ‘boeien door afwisseling en actief leren’.
Ervaring: training op het gebied van ‘interne audits’, terminale zorg, tiltechnieken, cursus helpende+, lessen voor verzorgenden niveau III en verpleegkundigen niveau IV.

Opdrachtgevers van BendervoorZorg >